Centrum pre rodinu Trenčín je miestom pre všetkých. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc.

Chystáme pre vás:

Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou ll.

Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou ll.

30. máj 2023 Farská 12

V priestoroch Centra pre rodinu Trenčín opätovne prebieha edukačný kurz Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou. Netradičná forma individuálneho zlepšovania počítačovej gramotnosti, kde školiteľmi sú dobrovoľníci - študenti trenčianskych gymnázií, je zacielená na seniorov, ale vítaní sú všetci, ktorí si túžia osvojiť niečo nové.

Dobrovoľník je voľný - hlasujte za náš projekt

Dobrovoľník je voľný - hlasujte za náš projekt

31. máj 2023 Slovensko

Aj v tomto roku máme možnosť získať dotáciu z Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výlet - Krížová cesta rodín

Výlet - Krížová cesta rodín

4. jún 2023 Dolná poruba

Výlet - Krížová cesta rodín

Večer s literatúrou 2023

Večer s literatúrou 2023

6. jún 2023 Centrum pre rodinu Trenčín

V stredu 6. júna 2023 o 19:30 vás pozývame na príjemný “Večer s literatúrou”.

Kurz prípravy na manželstvo jún 2023

Kurz prípravy na manželstvo jún 2023

9. jún 2023 Refektár Piaristického gymnázia

Zodpovedná príprava do manželstva nespočíva iba v zabezpečení svadobného dňa.

Rodinná sv. omša jún 2023

Rodinná sv. omša jún 2023

15. jún 2023 Kostol sv. Farnosť sv. Kozmu a Damiána Trenčianske Biskupice

Vo štvrtok 15. júna 2023 pozývame na rodinnú sv. omšu o 18:30 do kostola sv. Farnosť sv. Kozmu a Damiána Trenčianske Biskupice.

Otec a Junior (syn)

Otec a Junior (syn)

20. júl 2023 Pieniny

Pozývame otcov a ich synov vo veku 8 - 14 rokov na zážitkovo orientovaný víkend s názvom OTEC a JUNIOR.

Denný letný tábor 2023

Denný letný tábor 2023

21. august 2023 Centrum pre rodinu Trenčín, Farská 12

Ktoré dieťa by sa netešilo na prázdniny? A ktoré dieťa by sa netešilo na náš parádny letný tábor :)? 

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2023 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Nastavenie cookies | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga