Prevencia Poradenstvo Sociálna oblasť Dobrovoľníctvo

Centrum pre rodinu Trenčín je miestom pre všetkých. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc.

Chystáme pre vás:

Rodinná sv. omša október

Rodinná sv. omša október

17. október 2019 Kostol Sätej Rodiny Trenčín Juh

Pozývame vás na rodinnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17.októbra 2019 o 18:30 v Kostole Svätej Rodiny v Trenčíne na Juhu.

Výlet na súľovský hrad 2019

Výlet na súľovský hrad 2019

20. október 2019 Súľovský hrad

Výlet na Súľovský hrad - dňa 20. októbra 2019 pozývame nenáročných turistov na zrúcaninu Súľovského hradu.

Kurz STM 2019

Kurz STM 2019

20. október 2019 CPR Trenčín

V spolupráci s Ligou pár páru pripravujeme Kurzy symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva.

Tvorivé dielne10/2019

Tvorivé dielne10/2019

27. október 2019 CPR Trenčín

Pozývame rodičov s deťmi dňa 27.10.2019 v čase od 15:30 do 17:30 do Centra pre rodinu stráviť spoločný čas maľovaním na textil.

Svojpomocná skupina AA - október 2019

Svojpomocná skupina AA - október 2019

30. október 2019 Centrum pre rodinu Trenčín

V priestoroch Centra pre rodinu Trenčín na Farskej ulici č. 12 naďalej prebiehajú pravidelné stretnutia svojpomocnej skupiny AA, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť. Zmyslom stretnutí je vzájomné zdieľanie svojich skúseností, sily a nádeje s cieľom zvládnuť svoje ťažkosti.

Študentský kvíz október 2019

Študentský kvíz október 2019

6. november 2019 CPR Trenčín

V stredu 6.11.2019 pozývame od 15:00 do Centra pre rodinu na Farskej ulici študentov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové a súčasne sa aj inšpirovať o tom ako minimlaizovať tvorbu odpodov. Zároveň si budú môcť  zasúťažiť s ostatnými rovesníkmi na tieto enviro témy v Študentskom kvíze. 

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2019 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Tvorba web stránok - Ján Ďuriga