Ponuka

Rodinám i jednotlivcom ponúkame:

PODPORNÉ A VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE RODIČOV A STARÝCH RODIČOV
Kurz efektívneho rodičovstva (KER). Máte pocit, že niekedy neviete ako reagovať na detský hnev? Čo si počať, keď deti nechcú ísť spať, odmietajú jesť, odvrávajú? Že často robia pravý opak toho, čo by ste vy ako rodičia potrebovali? Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali kladne, potom je tu pre vás tento interakčne vedený vzdelávací program, v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu. Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií. 

Programy Otec a syn, Otec a junior, Otec a dcéra sú dobrodružno-zážitkové programy (víkendovky), založené na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s dospievajúcim dieťaťom, s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu. Lebo „z chlapca sa nestane muž len dospievaním, prirodzeným rastom. Do dospelosti ho treba voviesť. Práve mužmi, ktorí tú cestu už prešli..."
“Nikto z mužov ženu nepredurčí, neposilní alebo nezraní viac než jej otec.” 

Svojpomocné skupiny Manželských stretiek slúžia na stretávanie sa manželských párov, ktoré si myslia, že manželstvo a rodina sú najdôležitejším podnikom nášho života a stojí za to, investovať do nich čas a úsilie. Spája nás vedomie vlastnej nedokonalosti, zraniteľnosti a spoločné hľadanie cesty k sebe navzájom a k Bohu. Stretávanie sa s inými manželskými pármi nám pomáha prehlbovať naše vlastné manželstvo a umožňuje nám navzájom si pomáhať a podporovať sa (v našom úsilí). Nestretávame sa primárne kvôli deťom ale kvôli nám manželom, aby sme sa vzájomne povzbudzovali v radostiach i starostiach, ktoré prežívame.

Stretávame sa obvykle 1 x za 14 dní. Bližšie informácie stretko@cprtrencin.sk alebo 0903440132. 

PODPORA PRE ZÁVISLÝCH A ROZVEDENÝCH
Svojpomocný 12 krokový program je spoločenstvom príbuzných a priateľov závislých, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby riešili svoje spoločné problémy. Sme presvedčení, že akákoľvek závislosť (alkoholizmus, gambling, sex, alebo emocionálne zranenie) postihuje celú rodinu, a že zmena postojov môže pomáhať v uzdravovaní. Skúsenosť svojpomocnej skupiny môžeš zažiť každú sobotu na anonymnom hodinovom stretnutí so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej ulici č. 12. Podeľ sa o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby si mohol riešiť svoj problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa zo závislosti. 

Svojpomocná skupina ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii súvisiacej s rozpadom manželstva a ľudí zranených osamelosťou - Príď zažiť prijatie. V našich životoch máme pekné obdobia, keď všetko ide dobre, sme plní energie, naše vzťahy fungujú a napĺňajú nás láskou. Môžu však prísť aj ťažké a bolestivé obdobia, keď strácame pôdu pod nohami a prichádzame o všetky istoty. Nemusíš tieto obdobia prežívať sám. Príd na stretnutie - každú tretiu nedeľu v mesiaci v letnom období o 19:00, v zimnom o 18:00 do Centra pre rodinu Trenčín na Farskej ulici č. 12. Ponúkame možnosť načerpať novú nádej a silu do ťažkých dní v spoločnosti ľudí s podobným životným osudom.

PORADŇA (KOUČING A RÔZNE DRUHY PORADENSTVA)
Nie s každým problémom, vnútornou ťažkosťou sa musíme obrátiť priamo na psychológa. Každý z nás je najlepší odborník na seba a svoj život, pretože nikto nás nepozná tak dobre, ako sa poznáme sami. Koučing nám môže pomôcť utriediť si myšlienky a vykročiť správnym smerom. Stretnutie s koučom pomôže pri pomenovaní problému i hľadaní riešení. Je vhodný pre každého, kto stojí pred túžbou urobiť zásadne rozhodnutie, zásadný krok, len nevie ktorým smerom. Kresťanský koučing môžu využiť nielen manželia, ale aj jednotlivci v rôznom veku, snúbenci, mladí ľudia v rôznych životných situáciách. 

Psychologické poradenstvo sprevádza v ťažkých životných situáciách: výchovných, vzdelávacích, osobných, vzťahových, zdravotných, … tak, aby klient dokázal situáciu zvládnuť a došlo k úľave, či k jej zvládnutiu.

Pre tých, ktorí aktuálne prežívajú bolestnú stratu, ponúkame smútkové poradenstvo. Tomu, kto prechádza bolesťou akútneho zármutku príliš, ponúka nádej, že sa niečo dá urobiť a že existuje cesta, ako z toho von.
 
Právne poradenstvo pomáha pri riešení zmlúv, exekúcii, pri pracovnoprávnych alebo rodinnoprávnych záležitostiach.
 
Sociálne poradenstvo zahŕňa posúdenie povahy problému jednotlivca, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci a vytvára podmienky pre zmenu.
 
Špecializované gynekologické poradenstvo je určené pre ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v zložitej životnej etape. Je zamerané na neplánované tehotenstvo, vyrovnávanie sa s umelým či spontánnym potratom alebo ako tehotenstvo dosiahnuť. 
 
Pastorálne poradenstvo ponúka priestor pre rozhovor s kňazom o rôznych životných situáciách, v ktorých sa človek nachádza. Pomáha zorientovať sa vo svojom vnútornom prežívaní a osobnom raste.
 

Poradenstvo je bezplatné a je poskytované ambulantnou formou.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára alebo telefonicky na tel. č. 0940785275.

ZOZNAMKA PRE NEZADANÝCH, KURZY PRE SNÚBENCOV, MANŽELOV
Túžba po partnerovi na celý život - ľudí, ktorí majú veľké plány a trúfajú si na krásne dobrodružstvo založiť si vlastnú rodinu a uznávajú pritom kresťanské hodnoty. Ak patríš k tým, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, ale vo svojom okolí nikoho takého doposiaľ nenašli, skúste Speedating. Neboj sa, len to skús! Hľadanie partnera na internete sa stalo samozrejmosťou a je viac ako len poslednou zálohou. Jednoducho to skús. Je tu niekto, kto na teba čaká!

Kurz prípravy na manželstvo. Keďže zodpovedná príprava do manželstva nespočíva iba v zabezpečení svadobného dňa, pripravujeme pre snúbencov možnosť zažiť hlbšiu formu prípravy. Táto príprava pozostáva z víkendového stretnutia snúbencov s manželmi - lektormi. Počas víkendu dostanú snúbenci množstvo dôležitých informácií, ale hlavne osobných svedectiev o tom, ako sa na život v manželstve môžete seriózne pripraviť. Snúbencom poskytneme čas na seba - lepšie sa spoznať, vzájomne zamyslieť a porozprávať nad rôznymi aspektami manželského života. Osobnými svedectvami a budovaním vzťahov sa snažíme poukázať na východiská z kritických situácií, ktoré manželský život a výchova detí prináša. 

Kurz Manželské večery má ambíciu pomáhať manželským párom posilniť a osviežiť ich partnerský vzťah. Je to výborná príležitosť pre manželov stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby si manželia mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. 

Plánovanie rodičovstva - rýchly prehľad prirodzených metód

Tak ako sa strieda deň s nocou a ročné obdobia, tak sa mení aj ženský cyklus. Striedajú sa v ňom plodné dni s neplodnými, a tieto sú sprevádzané pozorovateľnými biologickými znakmi plodnosti. Či už túžite po dieťatku alebo naopak plánujete dieťatko až neskôr, metódy prirodzeného sledovania plodnosti vám pomáhajú spoľahlivo rozpoznať plodné a neplodné dni v cykle ženy. Umožňujú tak manželom dosiahnuť vysokú spoľahlivosť pri predchádzaní počatiu, ako aj nájsť v cykle najvhodnejšie dni pre počatie.

Základným predpokladom sledovania plodnosti a používania prirodzených metód je komunikácia v páre a spoločné rozhodovanie pri plánovaní rodiny. Prirodzené metódy sú:

  • preventívne : naučíte sa poznať a rozumieť vašej prirodzenej plodnosti a reprodukčnému zdraviu

  • ekologické : bez vedľajších účinkov na zdravie, bez syntetických hormónov, bez poškodzovania životného prostredia

  • zjednocujúce : vyžadujú spoločnú zodpovednosť muža a ženy, podporujú komunikáciu, dôveru a toleranciu

Pozorovaním jedného alebo viacerých symptómov - bazálnej teploty, zmeny hlienu, zmeny stavu krčka maternice - dokážete rozlíšiť plodné a neplodné dni.

Existuje viacero metód a možností prirodzeného plánovania rodičovstva. Ponúkame Vám ich rýchly prehľad:

Symptotermálna metóda PPR - STM
Model je založený na každodennom pozorovaní, zaznamenávaní a vyhodnocovaní bazálnej teploty a ďalšieho z dvoch objektívne známych príznakov plodnosti - hlienu krčka maternice alebo stavu samotného krčka maternice. Dlhodobá štúdia na univerzitnej gynekologickej klinike v Heidelbergu v rokoch 1985-2005, do ktorej sa zapojilo 900 párov,  dosiahla spoľahlivosť STM PI=0,4, t.j. v priemere za jeden rok používania neplánovane otehotnel len jeden z 250 párov.

STM sa dá naučiť samoštúdiom z Príručky symptotermálnej metódy PPR, ktorá je v ponuke občianskeho združenia Ligy pár páru. Efektívnejšie je zúčastniť sa kurzu STM, čo sú tri stretnutia so skúsenými lektormi metódy. Viac o metóde a kurzoch nájdete na stránkach Ligy pár páru https://www.lpp.sk/ .

Billingsova ovulačná metóda - BOM ™
Je založená na sledovaní príznaku prítomnosti hlienu s plodnou charakteristikou na vonkajších pohlavných orgánoch ženy, keďže hlien vplyvom hormónov počas cyklu mení svoje vlastnosti. Žena si počas dňa všíma pocit na vonkajších pohlavných orgánoch a sleduje prítomnosť hlienu. Vedie si záznamy, kde si značí priebeh cyklu, príznaky hlienu a prípadne verbálne vyjadrenie pocitu. 

Spoľahlivosť metódy sa pohybuje na úrovni 99%. Billingsovu ovulačnú metódu opakovane overovala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a bola vedecky potvrdená aj rozsiahlymi laboratórnymi hormonálnymi testami na Univerzite v Melbourne, ako aj rozsiahlym biofyzikálnym výskumom hlienu na univerzite v Umea vo švédsku. Pre úspešné používanie metódy je dôležité, aby sa páry učili používať túto metódu od skúsených lektorov, ktorých zastrešuje občianske združenie Donum vitae. Viac na www.billings.sk

Creighton model systém (CrMS) starostlivosti o plodnosť
Je systém značenia ženského cyklu do tabuľky. Hlien krčka maternice a menštruačné krvácanie sú hlavnými biomarkermi, ktorých kvalita sa štandardizovaným spôsobom značí do tabuľky, a tak pomáha určiť plodné a neplodné dni. Vedecké štúdie preukázali spoľahlivosť pre predchádzaní počatia 99,5%. Výuka metódy prebieha individuálne - každý pár alebo len žena sa osobne stretáva so svojím lektorom, ktorý prešiel 18 mesačným akreditovaným vzdelávacím procesom. Informácie nájdete na stránke www.plodar.sk.

Záznamová tabuľka CrMS môže byť základom pre diagnostiku a následnú liečbu pre NaProTechnology - novú špecializáciu v oblasti gynekológie, ktorá lieči rôzne gynekologické problémy, vrátane neplodnosti. Na Slovensku je liečba touto metódou dostupná od roku 2012 a významne zvyšuje šance na prirodzené počatie.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY A PODUJATIA ZAMERANÉ NA VZŤAHY V RODINE 
Výlety do prírody, Korčuľovanie rodín s deťmi, Divadelné predstavenie, Workshop strojového šitia, Národný týždeň manželstva, Deň rodiny, Ples rodín, Denný letný tábor, Študentský deň, Svätomartinský lampiónový sprievod, Advent v CPR, Rodinné sv. omše a Noc modlitieb

DOBROVOĽNÍCTVO
Možnosť zapojiť sa do aktivít prostredníctvom dobrovoľníckej služby (napr. ako dobrovoľník v klubovni, pomocou v záhrade, starostlivosťou o deti počas kurzov, nápadmi a lektorovaním počas tvorivých dielní, pomocou pri organizovaní kurzov a aktivit. Privítame do tímu dobrovoľníkov každého, či už jednorazovou službou, alebo aj pravidelnou spoluprácou na prevádzke CPR. Stačí vyplniť dobrovoľnícky formulár.

Chcem podporiť CPR

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

Akcia Otec a dcéra jún 2024 v Pastoračnom centre Jonatán

13. jún 2024

Od 6. júna do 9. júna 2024 sa v Pastoračnom centre Jonatán konala výnimočná akcia zameraná na budovanie vzťahu medzi otcom a dcérou. Na tento predĺžený víkend sa stretlo 13 párov, kde dievčatá vo veku 14 až 16 rokov spoločne so svojimi otcami prežívali nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov, dobrodružstiev a vzájomného spoznávania.

Akcia Otec a dcéra v Pastoračnom centre Jonatán

13. jún 2024

Od 6. júna do 9. júna 2024 sa v Pastoračnom centre Jonatán konala výnimočná akcia zameraná na budovanie vzťahu medzi otcom a dcérou. Na tento predĺžený víkend sa stretlo 13 párov, kde dievčatá vo veku 14 až 16 rokov spoločne so svojimi otcami prežívali nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov, dobrodružstiev a vzájomného spoznávania.

Otec & syn na mori 2024 - Dobrodružstvo na Jadrane

10. jún 2024

V máji sa uskutočnila nezabudnuteľná plavba určená na prehĺbenie vzájomných vyťahov otcov a synov, ktorú organizovalo Centrum pre rodinu Trenčín. Tento jedinečný program, ktorý trval od soboty 11. mája do soboty 18. mája, priniesol do života účastníkov mnoho vzácnych okamihov. Na palubách dvoch desaťmiestnych lodí typu Dufour sa plavilo 8 párov otcov a synov, animátor, kňaz a 2 kapitáni.

Aký bol Deň rodiny 2024 v Trenčíne?

22. máj 2024

Tohtoročný Deň rodiny sa tradične konal 19. mája 2024 v parku M. R. Štefánika v Trenčíne. Tento park, s bohatou zeleňou a tieňom pod starými stromami, vytvára spolu s kvitnúcimi kvetmi nádherné prostredie pre stretnutia rodín a priateľov, súťaže, kultúrny program, pikniky i oddych.

Neplatení hrdinovia - podporte svojim hlasom náš projekt

16. máj 2024

Tohtoročný Deň rodiny sa tradične konal 19. mája 2024 v parku M. R. Štefánika v Trenčíne. Tento park, s bohatou zeleňou a tieňom pod starými stromami, vytvára spolu s kvitnúcimi kvetmi nádherné prostredie pre stretnutia rodín a priateľov, súťaže, kultúrny program, pikniky i oddych.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2024 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Nastavenie cookies | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga