Poradňa CPR

14. február 2022
Poradňa CPR

Centrum pre rodinu Trenčín v spolupráci s Nadáciou J&T zriadilo “poradňu - kontaktné miesto”, určené rodinám a jednotlivcom v rôznych životných situáciách. 

Vďaka podpore nadácie ponúkame služby prostredníctvom siete odborníkov pod jednou strechou. Súčasťou je sociálne, psychologické, právne, smútkové, pastorálne poradenstvo, koučing a odborné zdravotné poradenstvo pre ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v zložitej životnej etape.

Pre klientov je od 1. februára 2022 k dispozícii: 

Právny poradca pomáha pri riešení zmlúv, exekúcii, pri pracovnoprávnych alebo rodinnoprávnych záležitostiach.

Kouč je profesionál, ktorý dokáže na vysokej úrovni počúvať, motivovať a zameriavať pozornosť človeka na témy, s ktorými prichádza, pri rozhodovaní, vo vzťahových problémoch či v zložitých životných situáciách. Vie mu pomôcť stanoviť si svoje ciele správne a bezpečne. V partnerskom rozhovore kladie klientovi otázky a dáva spätné väzby. Vďaka koučovej podpore si človek uvedomuje veci z novej perspektívy, má predstavu o výsledku a rastie jeho potenciál. Kouč neradí. Vidí potenciál človeka pred sebou a pomáha mu dostať zo seba toľko, koľko chce a potrebuje. Kouča je vhodné vyhľadať vtedy, keď človek cíti, že to, čo potrebuje zaviesť do svojho života, alebo to, čo z neho chce odstrániť, už presahuje hranicu toho, čo dokáže sám. Verí však, že má na viac a s pomocou profesionálnej podpory to dokáže. 

Psychológ ponúka služby jednotlivcom v každom životnom období (deťom, žiakom a študentom, dospelým, aj ľuďom zrelého veku) a tiež párom, manželom  a rodinám. Sprevádza v ťažkých životných situáciách: výchovných, vzdelávacích, osobných, vzťahových, zdravotných, … tak, aby klient dokázal situáciu zvládnuť a došlo k úľave, či k jej zvládnutiu. Zameriava sa na konzultačnú, intervenčnú a preventívnu pomoc, pričom spája súčasné psychologické poznatky s pohľadom na človeka ako na jednotu telesnej, duševnej a duchovnej dimenzie.

Súčasťou náplne sociálneho pracovníka je poradenstvo zahŕňajúce posúdenie povahy problému jednotlivca, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci a vytvára podmienky pre zmenu. Sprevádza klienta  procesom riešenia problému, pomáha klientovi nahliadnuť na rôzne možnosti a poradenstva vrátane terénnej sociálnej práce, ako aj komunikovanie klienta, úradmi a štátnymi inštitúciami.

V rámci poradne bude mať svoj priestor aj lekár - gynekológ, ktorý bude poskytovať a zabezpečovať odborné poradenstvo. Poskytne aj preventívne programy a kurzy, ako napríklad Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

Smútkový poradca podporuje človeka v tom, aby uniesol bolestnú stratu. Pomáha  prejsť bolesťou, kedy smútiaci môžu prežívať úzkosť, hnev, pocit viny, depresiu, osamelosť. Tiež pomáha pozostalým adaptovať sa na stratu, pomôcť im prispôsobiť sa novej realite bez blízkeho, aby mohli rozvíjať zmysluplný život. Služba je určená hlavne pre opustených, či smútiacich ľudí po strate blízkej osoby, rodičov, matky, ktoré prišli o dieťa.

Pastorálne poradenstvo ponúka priestor pre rozhovor s kňazom o rôznych životných situáciách, v ktorých sa človek nachádza. Pomáha zorientovať sa vo svojom vnútornom prežívaní a osobnom raste. Cieľom je pomôcť ľuďom sprostredkovať Božiu prítomnosť a nazeranie na veci z iného uhla. 

Poradenstvo je bezplatné a je poskytované ambulantnou formou.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára alebo telefonicky na tel. č. 0940785275

Chcem podporiť CPR

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

Otec a dcéra 2024

7. jún 2024

Viete že, otec je pre dcéru prvý a veľmi dôležitý muž v ich živote a je im vzorom pre ich budúceho partnera?

Výstava obrazov drevených kostolov

7. december 2023

Tento mesiac sa tešíme z novej výstavy, ktorá je tvorená kresbami prevažne drevených kostolov od autora Martina Gašpara. 

Lampiónový sprievod 2023

27. november 2023

Už po štvrtý raz sme zorganizovali náš tradičný novembrový pochod sv. Martina. Tento rok nám ale kvôli počasiu nevyšiel plánovaný termín 11.11. a museli sme ho presunúť o týždeň neskôr.

Večer s literatúrou 2023

15. november 2023

Zákutia záhrady CPR opäť po roku ponúkli priestor na spojenie slova, hudby a výtvarného umenia.

Amoris pre manželov

23. október 2023

Druhý októbrový víkend sme sa spoločne s neziskovou organizáciou Familiae Locum - Rodinkovo v Centre pre rodinu Trenčín spolupodielali na organizácii programu pre manželov s názvom Amoris pre manželov.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2023 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Nastavenie cookies | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga