Stretnutie lektorov kurzov prípravy na manželstvo s otcom biskupom v Trenčíne - ako ďalej?

12. január 2022
Stretnutie lektorov kurzov prípravy na manželstvo s otcom biskupom v  Trenčíne - ako ďalej?

Nedeľa 9.1.2022 bola pre niektoré manželské páry z Trenčína a okolia výnimočná. Nielen pre romantické zimné počasie s poletujúcim snehom, ale aj pre horúci guláš a výborné koláče pripravené v Centre pre rodinu v Trenčíne.

Skutočný punc výnimočnosti však našim dňom nedáva počasie ani príjemné veci, ale vzťahy a stretnutia.
Ani v tomto ohľade spomínaná nedeľa nebola v žiadnom prípade sklamaním, ale naopak.
Stretnutie manželských párov - lektorov snúbeneckej prípravy s pomocným otcom biskupom našej diecézy Petrom Beňom bolo stretnutím ľudí pripravených žiť vieru tam, kde sme.

Sľubným začiatkom bola svätá omša, ktorá najmä v dnešných časoch nie je samozrejmosťou, ale hmatateľným uistením, že Cirkev je stále živá. Omša v špeciálnom čase zaistila, že sa všetky pozvané manželské páry dostali do kostola za dodržania platných protiepidemických opatrení a zároveň prebehla v komornom duchu.

Komorná atmosféra a bezprostrednosť zúčastnených boli katalyzátorom diskusie, ktorá po omši nasledovala. Otázky neboli určené len otcovi biskupovi, ale aj dvom ďalším prítomným kňazom - p. dekanovi Ľubomírovi Havranovi a grécko – katolíckemu kňazovi o. Igorovi Cingelovi ako aj nám laikom. Červenou niťou ťahajúcou sa naprieč otázkami bola téma: ako čo najlepšie prepojiť činnosť laikov s kňazmi a ich predstavenými, aby z tejto spolupráce profitovali nielen ľudia v našej cirkvi, ale aj mimo nej?
Nielen kňazi, ale aj my laici sme boli pozvaní do žitia praktickej viery vo vzťahoch, “Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva viera bez skutkov”, ako čítame v Jakubovom liste 2:26.
Všetci potrebujeme vychádzať zo svojich ulít a otvárať sa ostatným.

Ako otec biskup zo svojho praktického života uviedol, je potrebné hlavne “byť prítomný” pri druhých - bez veľkých slov. Vychádzať zo svojich domovov či farských domov a ísť smerom k ľuďom.

Rozprávali sme sa aj o dôležitosti rodinných spoločenstiev, ktoré obohacujú aj kňaza a uľahčujú jeho neľahkú pastoračnú úlohu.
Otvorená diskusia bez pátosu, okorenená láskavým humorom a povzbudením k vzájomným stretnutiam a jednoduchosti v láske, bola obohacujúca pre všetkých zúčastnených.

Následné stretnutie v Centre pre rodinu bolo preto len logickou a príjemnou bodkou.
Vynikajúci guláš, chutný punč a fantastické koláče boli pripravené našimi priateľmi ochotnými slúžiť a patrí im veľká vďaka. Bez týchto pozorností by predsa len za príjemným dňom chýbala spomínaná bodka ako za nedokončenou vetou.
To, o čom sme sa v ten deň rozprávali, sa nám tak nenápadne podarilo aj zažiť.

Chcem podporiť CPR

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

Akcia Otec a dcéra jún 2024 v Pastoračnom centre Jonatán

13. jún 2024

Od 6. júna do 9. júna 2024 sa v Pastoračnom centre Jonatán konala výnimočná akcia zameraná na budovanie vzťahu medzi otcom a dcérou. Na tento predĺžený víkend sa stretlo 13 párov, kde dievčatá vo veku 14 až 16 rokov spoločne so svojimi otcami prežívali nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov, dobrodružstiev a vzájomného spoznávania.

Akcia Otec a dcéra v Pastoračnom centre Jonatán

13. jún 2024

Od 6. júna do 9. júna 2024 sa v Pastoračnom centre Jonatán konala výnimočná akcia zameraná na budovanie vzťahu medzi otcom a dcérou. Na tento predĺžený víkend sa stretlo 13 párov, kde dievčatá vo veku 14 až 16 rokov spoločne so svojimi otcami prežívali nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov, dobrodružstiev a vzájomného spoznávania.

Otec & syn na mori 2024 - Dobrodružstvo na Jadrane

10. jún 2024

V máji sa uskutočnila nezabudnuteľná plavba určená na prehĺbenie vzájomných vyťahov otcov a synov, ktorú organizovalo Centrum pre rodinu Trenčín. Tento jedinečný program, ktorý trval od soboty 11. mája do soboty 18. mája, priniesol do života účastníkov mnoho vzácnych okamihov. Na palubách dvoch desaťmiestnych lodí typu Dufour sa plavilo 8 párov otcov a synov, animátor, kňaz a 2 kapitáni.

Aký bol Deň rodiny 2024 v Trenčíne?

22. máj 2024

Tohtoročný Deň rodiny sa tradične konal 19. mája 2024 v parku M. R. Štefánika v Trenčíne. Tento park, s bohatou zeleňou a tieňom pod starými stromami, vytvára spolu s kvitnúcimi kvetmi nádherné prostredie pre stretnutia rodín a priateľov, súťaže, kultúrny program, pikniky i oddych.

Neplatení hrdinovia - podporte svojim hlasom náš projekt

16. máj 2024

Tohtoročný Deň rodiny sa tradične konal 19. mája 2024 v parku M. R. Štefánika v Trenčíne. Tento park, s bohatou zeleňou a tieňom pod starými stromami, vytvára spolu s kvitnúcimi kvetmi nádherné prostredie pre stretnutia rodín a priateľov, súťaže, kultúrny program, pikniky i oddych.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2024 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Nastavenie cookies | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga